Warsztaty w BWA

W ramach projektu „Sięgaj gwiazd” prowadzone są zajęcia plastyczne, których uczestnicy poznają ciekawe techniki plastyczne, pojęcia związane ze sztuką oraz instytucje zajmujące się sztuką i kulturą. W marcu br. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt: „Autoportret realistyczny kontra awangardowy”, które odbyły się w tarnowskim BWA. Warsztaty prowadziła p. Aleksandra Kubisztal – najpierw dzieci oglądały różne autoportrety, dyskutowały o sposobach przedstawienia samego siebie, a następnie w części warsztatowej stworzyły własne autoportrety. Prace wykonywane były technikami mieszanymi, dzieci do ich stworzenia wykorzystały swoja niesamowita wyobraźnię. Prace które powstały – były z pewnością ciekawą interpretacją samego siebie.

„Podróże z wyobraźnią” – ewaluacja

Wykonania zadania publicznego  „Organizacja wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć   pozaszkolnych    w szczególności artystycznych”,

realizowanego od 01.03.2016 r. do 31 .12.2016 r. przez Stowarzyszenie „To,  co wspólne”   ul. M. Dąbrowskiej 6; 33- 100 Tarnów.

 

”Podróże z wyobraźnią” – Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziećmi zdrowymi na zajęciach pozaszkolnych. Terapia przez sztukę. Przygotowanie  do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Continue reading „„Podróże z wyobraźnią” – ewaluacja”

Projekt „Podróże z wyobraźnią – wychowanie przez sztukę i dla sztuki”

19 lutego 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, m. in. w zakresie edukacji. Nasz projekt „Podróże z wyobraźnią – wychowanie przez sztukę i dla sztuki” dotyczący organizacji wolnego czasu młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w szczególności artystycznych, w tym w integracji z niepełnosprawnymi, został wybrany do realizacji.

 

W ubiegłym roku realizowałyśmy projekt „Każdy może być aktorem”. Ewaluacja jego realizacji wykazała, iż osiągnęłyśmy założone cele. Wskazała równocześnie na potrzebę kontynuowania zajęć artystycznych w środowisku. Liczba chętnych do uczestnictwa w zajęciach wzrasta.  Osiedle Zielone to  miejsce pozbawione placówek kulturalnych. Mieszkające tu dzieci i młodzież nie mają w pobliżu miejsca zamieszkania możliwości korzystania z oferty placówek kulturalnych.  Dzieci, w tym  te o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych,  do których adresujemy nasz projekt,  otrzymają możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań,  będzie on także stanowił dla nich swoistą terapię, dając możliwość „wyżycia się” na scenie, i w innych działaniach artystycznych: plastycznych, muzycznych i fotograficznych.  Realizacja projektu nauczy ich wyrażać emocje w sposób społecznie akceptowany, umożliwi zaprezentowanie się kolegom, rodzicom i innym jako artysta. Pozwoli na uaktywnienie i otwarcie się uczniów mających problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych.  Kontakt ze sztuką i wszelka  działalność twórcza pełni  rolę kompensacyjną. Dzięki zajęciom teatralnym dzieci nieśmiałe nabierają odwagi, aby stanąć przed publicznością i odegrać swoją rolę. Ułatwiają one rozładowywanie negatywnych napięć, emocji i agresji.  Jest to pierwszy mały stopień do rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Dziecko, wcielając się w grane postacie i ukazywane zdarzenia, zaspokaja, często dzisiaj mocno nadszarpnięte, poczucie bezpieczeństwa, potrzebę miłości, ciepła rodzinnego i potrzebę kontaktu      z rówieśnikami. Twórczość własna realizowana poprzez prace plastyczne czy fotograficzne stwarza możliwość wypowiedzenia się za pomocą różnorodnych środków artystycznych i wpływa na podniesienie poziomu samoakceptacji. Na realizacji projektu, skorzysta   otoczenie uczniów. Rodzice będą mieć  pewność, iż dzieci spędzają czas na pożytecznych zajęciach pod fachową opieką, rozwijając swoje indywidualne uzdolnienia, czy integrując się z dziećmi zdrowymi w procesie tworzenia.

projekt_ratusz-krzywe

Umowa wsparcia „Przekraczamy bariery zmysłów

W dniu 1 lutego 2016 roku Stowarzyszenie „To, co wspólne” podpisało umowę na realizację zadania publicznego pn.: „Przekraczamy barierę zmysłów – diagnoza i terapia uczniów niepełnosprawnych przygotowaniem do aktywnego życia społecznego”. Projekt współfinansowany jest z budżetu Miasta Tarnowa.

Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 9: zajęcia ruchowe ogólnie usprawniające z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia psychologiczno – rewalidacyjne z elementami stymulacji sensorycznej, zajęcia psychoterapii behawioralnej prowadzone indywidualnie oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców uczniów niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2016 roku do dnia 5 grudnia 2016 roku.

projekt_ratusz-krzywe

I Ty możesz zostać świętym Mikołajem

I Ty możesz zostać świętym Mikołajem

Takie motto przyświecało uczestnikom projektu „Każdy może być aktorem” i dzieciom z kl. III D gdy postanowili przygotować paczki na mikołajki dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej działającego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Piast”.

Continue reading „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

Mamy zwycięzców – Miejski Konkurs Poezji Religijnej

W czwartek 05. listopada 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  im. Juliusza Słowackiego odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. W konkursie udział wzięły dzieci i młodzież z tarnowskich szkół. 54 młodych recytatorów zaprezentowało przepiękne utwory o tematyce religijnej.

Continue reading „Mamy zwycięzców – Miejski Konkurs Poezji Religijnej”

„O diabełku, który chciał być dobry”

Jako jeden z głównych celów pracy w SP 9 obrałyśmy sobie proces integracji ze środowiskiem lokalnym. Realizujmy projekt UMT „Każdy może być aktorem” w ramach, którego współpracujemy z lokalnym środowiskiem. W projekcie uczestniczy  grupa 36 uczniów,  w wieku od 10 do 13 lat.

Continue reading „„O diabełku, który chciał być dobry””

FESTYN ŚWIĘTEJ RODZINY DLA DANIELA

NIEDZIELA 27 WRZEŚNIA 2015…oj działo, się działo przez kilka godzin.

Na festynie wystąpiły dzieci z naszej szkoły – zespół teatralny „ Mała Profeska” – uczestnicy projektu „ Każdy może być aktorem” pod kierownictwem Wioletty Grzywy i Marty Wawrzon oraz grupa teatralna Rodziców „Profeska”. Dzieci świetnie zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie i wokalne w przedstawieniu „O diabełku, który chciał być dobry” Mali artyści zachwycili publiczność świetną grą aktorską i otrzymali gromkie brawa.

Continue reading „FESTYN ŚWIĘTEJ RODZINY DLA DANIELA”